Zarząd i Rada

Zarząd Fundacji

Anna Czekanowicz-Drążewska
prezes Zarządu

Mateusz Drążewski
członek Zarządu

Jarosław Pieńkowski
członek Zarządu

Rada Fundacji

Antoni Pawlak
przewodniczący Rady

Jacek Taylor
członek Rady