O nas

Fundacja MiastoKreacja  jest organizacją non for profit wspierającą działania na styku kultury, sztuki, nauki, edukacji  i życia społecznego.

Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania swych celów może także prowadzić działalność poza jej granicami.  Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

Celem Fundacji jest:

 • wspieranie rozwoju kultury w Polsce i na świecie;
 • wspieranie rozwoju kultury demokratycznej i działań na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości;
 • propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności i aktywności;
 • wspieranie wszelkich dziedzin sztuki;
 • wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i podmiotów działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, pomoc społeczna);
 • promocja i popularyzacja nowych zjawisk z obszaru  kultury;
 • współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju demokracji, kultury, nauki i edukacji, ochrony i wyrównywania szans grup zagrożonych wykluczeniem (niepełnosprawni, mniejszości, imigranci, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych);
 • wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie atrakcyjności Gdańska
 • jako aktywnego ośrodka kulturalnego i społecznego;
 • prowadzenie działań mających na celu ochronę, gromadzenie i udostępnianie wartości społecznych, kulturalnych;
 • skupianie wokół idei Fundacji szerokiego grona twórców, artystów, animatorów, naukowców oraz działaczy w kraju i za granicą.